Kışı yaza çevirelim, Kudüs'le yürekleri ısıtalım

2021 Kış Kampanyası kapsamında Kudüslü ihtiyaç sahiplerinin kış aylarındaki sıkıntılarını karşılamayı hedefliyoruz.

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, Türkiye’de Kudüs ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme, başta Kudüs olmak üzere Filistin’de de insani yardım faaliyetleri yürütmektedir.

Yürütülen insani yardım projelerinin, Kudüslülerin acil ve temel ihtiyaçlarına yönelik olmasına dikkat edilmektedir.

Ana maksadımız Kudüs’ün ve Mübarek Mescid-i Aksa’nın mukaddesatını korumaktır.

2021 Kudüs’te Kış Kampanyası projeleri sosyal yapıyı güçlendirme uygulamalarındandır. Yapılan araştırmalar Kudüs halkının % 80’inin yoksulluk sınırının altında olduğunu göstermektedir. Yoksulluk oranının bu noktaya gelmesinde işgal rejiminin birçok uygulaması etkili olmaktadır. Ekonomik sıkışmışlık Kudüs halkının aile bağlarının azalmasına ve yaşam alanlarının daralmasına yol açmaktadır.

İşgalci Siyonist İsrail bu sıkışmış ekonomik durumdan faydalanarak Kudüslü Müslümanlar arasında zararlı alışkanlıkların yayılması için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımının artırılması ile birlikte suç işleme kapasitesi yükselmiş, özellikle gençlerin gelecekten ümitlerinin tükenmesi problemi ile karşı karşıya kalınma durumu ortaya çıkmıştır. Sosyal hayattaki bu daralma, Kudüslülerin Siyonistlerle mücadelesinde ellerini zayıflatmaktadır.

Filistin, genel olarak kış mevsimini etkili yaşayan bir bölgede bulunmaktadır. Mevsimin şartları barınma ve sağlık ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklardan istifade eden işgal yönetimi, Kudüslü aileler üzerinde baskısını daha da artırmakta, Müslümanları yaşadıkları toprakları terketmek zorunda bırakmanın yollarını aramaktadır. Kudüs’te 5.000 aile bu zor şartlar altında hayat mücadelesi vermeye devam etmektedir. Konu ile ilgili hassasiyet sahibi olan bizler de bu kardeşlerimizin yanında olmayı önemli bir vazife olarak değerlendirmekteyiz.

2021 Kudüs’te Kış Kampanyası kapsamında Mübarek Mescid-i Aksa’nın koruyucusu ve daimi savunucusu olan Kudüslü Müslümanların kış aylarındaki maddi sıkıntılarını karşılamayı düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin, ısınma araçları olan elektrikli ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerine destek olduğumuz gibi çocuklara kışlık giyecek, bot, kaban, kazak ve eldiven gibi giyecekler de dağıtmayı planlıyoruz.

Projemizin hedefleri olarak;

Kudüslü ailelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, ailelere destek olmak,

Ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesinde onlara yardımcı olmak,

Kudüslü ailelerin kış zorluklarından korunmasını sağlamak,

Kudüs halkının direnişine destek olmak,

Kış şartlarının getireceği muhtemel sağlık sorunlarının önlenmesini sağlamak,

Proje gereçlerinin Kudüslü esnaflardan alınması yöntemiyle onlara da destek olmak.

 

Not: Bu kampanya, Trabzon Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün E-71051642-020-17123 sayılı izni ile düzenlenmektedir.

 

Proje maliyetleri:

Kışlık Bot: 150 TL

Kışlık Mont: 300 TL

Elektrikli Isıtıcı: 350 TL

Battaniye: 150 TL

Paylaş: