KUDÜS

Kudüs'te bulunan Müslüman kimliğinin var olmasına yardımcı olacak projeler yürütüyoruz.

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği olarak Kudüs’te hangi faaliyetleri yürütüyoruz?

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği’nin kuruluş gayelerinden biri de Kudüs’e maddi manevi yardım etmektir.

Kudüs, insanlığın en önemli merkezlerinden birisidir. Orada tüm inanç grupları bir şekilde kendi varlıklarını gösterme ve sürdürme le ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Bizim de gayemiz, orada bulunan Müslüman kimliğinin var olarak durmasına yardımcı olacak projeler yürütmektir.

Kudüs Şehri’nin en önemli parçası Müslümanların oradaki varlığıdır. Bizim de Kudüs projelerimizin ana gayesi Kudüslü Müslümanların var olmalarına yardım edecek faaliyetler planlamaktır.

Bunun için;

Kudüslü ailelerin geçim standardını karşılamak üzere Kardeş Aile, Gıda Kolisi, Kışlık Yardım, Kurban,

Kudüs’te ticaret hayatını sürdürmeye çalışan esnaf kardeşlerimize Siftah Benden Bereket Allah’tan,

Mescid-i Aksa'nın boş bırakılmaması için, iftar, beyarık seferleri,

Kudüs’te eğitim faaliyetlerini sürdüren öğrencilere yönelik Kitabın ve Kalemin Benden Olsun,

Kudüslü gençlerin Türkiye ile ilgili sevgilerini yerinde hissetmeleri için “Kudüs’ten Misafirlerimiz Var” gibi projeler yürütüyoruz.

Paylaş: