MESCİD-İ AKSA NERESİ?

Kimilerine göre yıllarca sarı kubbeli Kubbetüs Sahra Mescid-i Aksa olarak bilinirken kimine göre ise kıble tarafındaki Kıble Mescidi Mescid-i Aksa olarak kabul edilmektedir. Peki gerçek tam olarak ne?

Mescid-i Aksa’nın Fiziki Yapısı

Mübarek Mescid-i Aksa’nın neresi olduğu tartışılan veya tam anlaşılmayan bir konudur.

Mescid-i Aksa ve Kudüs, yıllarca ümmete bilerek unutturulan bir nokta olduğu için, Mescid-i Aksa’nın neresi olduğu konusu da haliyle bilinememiştir.

Kimilerine göre yıllarca sarı kubbeli Kubbetüs Sahra Mescid-i Aksa olarak bilinirken kimine göre ise kıble tarafındaki Kıble Mescidi Mescid-i Aksa olarak kabul edilmektedir.

Peki gerçek tam olarak neydi?

Elbetteki bu soruyu en iyi cevaplayacak kişiler Kudüs ve Mübarek Mescid-i Aksa’nın sakinleridir.

Mescid-i Aksa, içinde Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidi’nin de bulunduğu 200’den fazla İslami eserin bulunduğu 144 dönümlük alanın tamamına verilen isimdir.

Bu alanın tamamı mescid hükmündedir, bölünmez ve tartışılmazdır.

Peki Yahudiler esas olarak Mescid-i Aksa’da ne yapmak istemektedirler?

Yahudiler Mescid-i Aksa’nın içindeki İslami eserleri yıkıp yerine iddia ettikleri Süleyman Tapınağı’nı ve heykeli yapmak istemektedirler.

Bunu direkt olarak yapmayı başaramayacaklarını bilen işgalciler bu hedefi gerçekleştirmede bazı merhaleler ortaya koymaktadırlar. Bunlar Mescid-i Aksa’nın zamansal ve mekânsal bölünmesidir. Ancak Kudüslü Müslümanların direniş uygulamaları neticesinde işgalciler hedeflerini uygulayamamaktadırlar.

Zamansal bölünmeyi fiili olarak uygulamaya koymaya çalışan işgalciler özellikle Müslümanların az olduğu vakitlerde polis korumasında Yahudi ve Hristiyan grupları ziyaret adı altında Mübarek Mescid-i Aksa’nın hürmetini çiğnemektedirler.

Mekansal olarak bölünme uygulamasını da son günlerde olan tartışmalar eşliğinde Rahmet Kapısı’ndaki gelişmelerdir. İşgalciler bu alanı tamamen kendi kontrolleri altına alıp burada dini ritüellere zemin hazırlama niyetindedirler. Ancak Kudüslü Müslümanlar bu emrivaki uygulamaya karşı nöbetlerini devam ettirmektedirler.

Paylaş: