Sadaka

Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım.

SADAKA

Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım.

Sadaka, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü veya dinen zorunlu maddî yardımları, bu çerçevede verilen para ve eşyayı ifade eder.

Kur’ân-ı Kerîm’de sadaka kelimesi değişik anlamlarda olmak üzere birçok kere zikredilmiştir.

“Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefâret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”

BAKARA / 271

Hadislerde de sadaka kelimesi yanında sadaka veren ve sadaka verme anlamındaki isim ve fiillerin çeşitli mânalarda ve yaygın biçimde geçtiği görülür.

Rahmet ve mağfiret aylarında bulunduğumuz bu günlerde, toplumsal dayanışmanın gerekliliği her zamankinden daha fazladır.

Bu zor süreçleri hep birlikte aşacağız.

Ümmet olma şuuruyla hareket etmenin gerekli olduğu bir dönemden geçerken Kudüs’te insanlık vicdanı nöbetini yerine getiren kardeşlerimize destek olmak en önemli vazifelerimizdendir.

Onları unutmayalım.

Gönlümüzden kopan tasadduklarınızı Kudüslü kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

Paylaş: